Takrenovering och takbyte

Vi utför kompletta takläggningar och takrenoveringar av tegeltak, plåttak och papptak åt privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Vi börjar alltid med att göra en besiktning av befintligt tak för att se vilka behoven är. Vi har lång erfarenhet och bred kompetens.

Låt oss ta hand om ditt takbyte!

Vi har mångårig erfarenhet av byte av tegeltak och plåttak. I samband med takbytet passar vi även på att göra en inventering där vi ser över råspont, nockbrädor och vindskivor. Om det behövs byter vi ut det som är dåligt så att det nya taket får de bästa möjliga förutsättningarna.

Takrenovering

Ett trasigt eller dåligt isolerat tak kan orsaka skador och leda till fuktskador, översvämning och ojämn temperatur inomhus. Vi kontrollerar, byter och renoverar hela eller delar av ditt tak. Vi har lång erfarenhet av att byta tak och ser till att jobbet utförs på korrekt sätt.

Hör av dig för en kostnadsfri offert!