Stålhallar och industrihallar

En stålhall är en långsiktig och hållbar lösning som inte kräver samma underhåll som exempelvis en trähall. Att bygga en hall i stål är flexibelt, robust och resurssnålt. Är du intresserad av att bygga en stålhall eller har du en befintlig som behöver en ombyggnation? Hör av dig med dina önskemål!

Vi bygger följande stålhallar

– Logistik- och lagerhallar
– Maskinhallar och verkstadslokaler
– Affärshallar och bilhallar
– Industrihallar
– Kontorsbyggnader
– Sporthallar (padel, tennis, badminton, fotboll, handboll, gymnastik)

Vad kostar en stålhall?

Kostnaden beror på faktorer som:
– Storlek och utformning.
– Eventuellt markarbete.
– Val av dörrar, fönster, port etc.
– Materialval, fasad, tak etc.
– Installationer.

Hör av dig för en kostnadsfri offert!