Fasadbyte & fasadrenovering

Behöver fasaden bytas ut eller fräschas upp? Vi hjälper dig med en besiktning för att se om det räcker med att byta ut de dåliga brädorna eller om det är läge att byta hela ytterpanelen. Vi kan plocka bort en liten del av panelen för att se hur stommen mår.

Byte av träfasad

För att öka livslängden bygger vi alltid med luftspalt som tillåter panelen att torka inifrån. Med hjälp av vindpapp blir väggen lufttät och pappen blockerar fukt. För att undvika väta från marken så ska panelen alltid sluta en ordentlig bit ovan mark. Det är viktigt med ett väl tilltaget taksprång så att panelen får ett bra skydd.

Förläng livstiden på fasaden

En träfasad behöver tvättas och målas om med 10-15 års mellanrum. När du tvättar fasaden får du bort alger och röta. Undvik att tvätta med högtryckstvätt då det finns risk att vattnet kan tränga för långt in i träet och bilda röta.

Energieffektiva isoleringslösningar

Vi erbjuder energieffektiva isoleringslösningar vid både nybyggnation, tillbyggnad och renovering. Lång erfarenhet och bred kompetens.

Hör av dig för en kostnadsfri offert!